facturi facturare facturare facturi   facturare facturi facturi facturare
InvoiceXP - soft facturare

Uşor de instalat. Simplu de folosit.
Gestionează şi tipăreşte facturi, proforme, chitanţe şi avize de însoţire a mărfii.


comanda aplicatia de facturaredescarca un demo al programului de facturare
facturare facturi facturi facturare acasa Invoice XP - facturi facturare prezentare aplicatie de facturare descarca programul de facturare comanda softul de facturi contact Invoice XP - facturi facturare facturi facturare facturare facturi
facturi facturare
facturi facturare

PREZENTARE

invoiceXP este o aplicaţie de gestionare şi tipărire a facturilor, proformelor, chitanţelor, avizelor de însoţire a mărfii, comezilor client şi invoice-urilor adresată tuturor tipurilor de persoane juridice/fizice autorizate.

De asemenea, aplicaţia menţine evidenţa încasărilor pentru facturile emise şi a facturilor primite de la furnizori şi a plăţilor aferente.

Caracteristici :

- gestionarea facturilor, proformelor, chitanţelor, avizelor de însoţire a mărfii şi invoice-urilor prin intermediul unei interfeţe uşor de utilizat;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- înserierea şi numerotarea automată a facturilor, proformelor, chitanţelor, avizelor de însoţire a mărfii şi invoice-urilor conform noului Cod Fiscal;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- tipărirea de facturi, proforme şi avizelor de însoţire care nu conţin informaţii despre cota şi valoarea T.V.A.;
- personalizarea formularelor prin tipărirea siglei firmei pe acestea;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- exportarea documentelor generate în format PDF;

- evidenţa încasărilor facturilor emise;

invoiceXP

- evidenţa facturilor de la furnizori şi a plăţilor aferente;

invoiceXP

- expedierea documentelor generate prin e-mail direct din aplicaţie sau folosind Outlook;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- actualizarea cursului valutar prin internet;
- convertor valutar inclus;
- afişarea cursului valutar al zilei actualizat on-line;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- tipărirea pe factură a mai multor conturi IBAN;
- tipărirea pe factură a informaţiilor privind punctul de lucru;

- evidenţa comenzilor primite de la clienţi;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- tipărirea facturilor doar în LEI a produselor/serviciilor facturate în alte valute;
- tipărirea chitanţelor în LEI sau valută;

- posibilitate căutare avansată;

- evidenţă contracte furnizori şi beneficiari;

- tipărirea pe documentul emis a ştampilei firmei şi a semnăturii elaboratorului

- lucrul în reţea (client/server)

- jurnal activitate utilizatori

- multiple firme şi/sau baze de date

- refacturarea şi stornarea facturilor existente;
- evidenţa monetarelor;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- evidenţa documentelor anulate;
- validarea automată a datelor introduse şi avertizarea utilizatorului în caz de eroare;
- căutarea documentelor generate;
- facturare multiplă;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- generarea şi tipărirea de rapoarte privind documentele emise pe o perioadă determinată;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- evidenţa şi gestiunea clienţilor, furnizorilor, delegaţilor, produselor/serviciilor şi contactelor;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- deducerea automată a valorii T.V.A. din preţul produsului/serviciului;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- realizează căutări în listele cu documente pe baza criteriilor specificate de utilizator;
- utilizează mai multe cote T.V.A. pe aceeaşi factură :0%, 5%, 9%, 19%, 24%, "Scutit cu drept de deducere", "Scutit fără drept de deducere", "Neimpozabil în RO", "Taxare inversă", "T.V.A. inclus", "Neplătitor de T.V.A.";

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- posibilităţi multiple de personalizare grafică a facturilor tipărite - culoare linii/text formular;
- adăugarea de menţiuni pe factură;
- posibilitatea de tipărire pe o foaie separată a chitanţelor;
- emitere chitanţă şi aviz de însoţire a mărfii dintr-o factură existentă;
- validarea contului IBAN;
- emitere factură dintr-o proformă existentă;
- update-uri ulterioare gratuite;
- exportarea facturilor în format Excel XML;

- autentificare securizată în aplicaţie pe bază de utilizator şi parolă;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- generarea şi tipărirea dispoziţiilor de plată şi încasare;

- registru de casă;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- generează, tipăreşte şi salvează, în format grafic, histograme pentru rapoartele generate;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

- tipărirea formularelor in format A4, A5 sau 1/3 A4;

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)
invoiceXP
(click pe imagine pentru a o mări)

facturi facturare
Copyright © 2007-2019 mindBox s.r.l. Toate drepturile rezervate.